Fra ide til et færdigt byggeri


Overvejet I en ombygning, tilbygning, udestue, garage eller omlægning af parkeringspladsen? Så kan vi hjælpe.


Vi tilbyder assistance til byggeprojekter og står til rådighed både før, under og efter projektet.


Vi sørger for kontakten til alle, der er involveret i projektet. Vi udarbejder en konkret plan, der tilgodeser håndværkere, arkitekter og naturligvis Jer, og dermed også at projektet leveres indenfor den aftalte tidsramme og pris. Et byggeri kan være uoverskueligt, og vi tager gerne denne hovedpine væk fra jer.


Kontakt os gerne for en samtale om dit projekt og få en god start og et godt resultat.


Vores egne dygtige håndværkere, tømrere og murer, samt vores kvalitetsbevidste samarbejdspartnere udfører mange former for entreprenøropgaver, heriblandt:

  • Opgravning af hæk
  • Nedrivning
  • Tømrerarbejde
  • Murerarbejde
  • Tømning af bygninger
  • Rydninger af byggegrunde
  • Udlægning af ærtesten på gårdspladser og veje


Vi passer på naturen


Som virksomhed er I ansvarlig for korrekt affaldssortering, emballering, mærkning og deklarering. Skal jeres virksomhed håndtere sit affald på en miljømæssig forsvarlig måde, er vi klar med både hjælp og gåde råd. Skal jeres affald behandles på et godkendt anlæg eller sorteres så mest muligt kan nyttiggøres, herunder genanvendes, så hjælper vi jer også med opgaven, så det kan behandles på betryggende vis.


Vi lægger stor vægt på miljøvenlig affaldshåndtering, hvor vi med korrekt affaldshåndtering skåner miljøet for uhensigtsmæssige påvirkninger effektivt og sikkert for både mennesker og miljø.