Facaderens


Vi afrenser facader og andre udeområder så som cykelpareringspladser, affaldsrum mfl.

Vi oplever forskellige behov fra vores kunder mht. hvilken dage og tidspunkter på dagen, de vil have foretaget en afrensning af facade eller udeområder. Derfor er vi meget fleksible med tidspunktet for arbejdet. Vi rykker gerne ud om aftenen og weekender.


Alma Service giver altid en fast og konkurrencedygtig pris på et dokumenteret resultat. Vi laver en renseprøve et diskret sted, for at dokumentere, hvordan det endelige resultat vil blive. Der er derfor ingen tvivl om hverken det aftalt produkt eller pris.


Rensning af facaden foregår ved brug af Alma Services højttryksrenser, som justeres efter facadens hårdhed, udsmykning og materiale.


Afhængigt af facaden bliver hedevandsrensning eller koldvandsrensning benyttet, hvor tryk og brug af vandmængde justeres.


Når vi er ude at tilse din facade, kan vi give dig en klar ide om, hvad der skal til, for at få renset din facade.

For at skåne miljøet mest muligt, bruger vi færrest muligt kemikalier.


I tilfælde hvor det er nødvendigt at benytte kemikalier, sørger vi altid for at informere dig i forvejen.