Håndtering af affald


Vi udfører oprydning og  bortskaffelse af skrald og affald, så byens beboer og strandens gæster kan nyde et rent og hyggeligt miljø.


Alma Service går meget op i, at beboer og gæsterne til by og strand både kan mærke og se en forskel.


Vi udfører altid et arbejde, som vi kan være stolte af til konkurrencedygtige priser.

  • Opsamling og fjernelse af skrald og skidt
  • Tømning og opsamling af skraldespande i by og på strand
  • Renholdning af fortov og stier
  • Ren- og vedligeholdelse af grønne områder


Vi passer på naturen


Som virksomhed er I ansvarlig for korrekt affaldssortering, emballering, mærkning og deklarering. Skal jeres virksomhed håndtere sit affald på en miljømæssig forsvarlig måde, er vi klar med både hjælp og gåde råd. Skal jeres affald behandles på et godkendt anlæg eller sorteres så mest muligt kan nyttiggøres, herunder genanvendes, så hjælper vi jer også med opgaven, så det kan behandles på betryggende vis.


Vi lægger stor vægt på miljøvenlig affaldshåndtering, hvor vi med korrekt affaldshåndtering skåner miljøet for uhensigtsmæssige påvirkninger effektivt og sikkert for både mennesker og miljø.