Vejmarkering


Stribearbejde der øger sikkerheden

 

Skab overblik over parkeringspladsen for dine ansatte, kunder og andre besøgende med klare og tydelige markeringer.

Vi udfører op-stribningsarbejde på alle typer belægning og sørger for, at gældende vejregler bliver overholdt.

Vi arbejder med stor præcision for at sikre, at resultatet bliver af høj kvalitet.

 

Nye afmærkninger eller genmarkeringer

Har du brug for nye afstribninger eller optegne eksisterende markeringer på eksempelvis hovedveje, villaveje, parkeringspladser og andre typer af veje, er vi klar til at løse opgaven i tæt samarbejde med dig. Vi er sammen med dig i hele processen, hvor vi sammen vil bidrage til øget sikkerhed og overskuelighed.

Lad os sammen forbedre trafiksikkerhed til gavn for alle i trafikken.

 

Dine ønsker er i fokus

Med vores stor ekspertise står vi gerne for alt det praktiske omkring materialevalg, skitseringer og indhentning af godkendelser. Vi lytter til dine ønsker, hvor du altid er velkommen til at sidde med ved bordet eller komme med egne ideer og tegninger for, hvordan du ønsker, at projektet skal forløbe.

Du vælger selv, om du vil deltage aktivt, eller om du foretrækker at overlade beslutningerne til vores eksperter, så du kan bruge tiden på noget andet.

Vi lægger vægt på en åben dialog med vores kunder, så begge parters forventninger altid er afstemt.

Vi sørger for løbende statusopdateringer for dine projekter, for på den måde at sikre os, at vi følger dine ønsker så nøje som muligt. Det giver en tryghed for dig som kunde, hvor du er med hele vejen, til vi leverer et tilfredsstillende resultat til aftalt tid i høj kvalitet.

 

Konkurrencedygtige priser

Gennem vores mange samarbejdsaftaler og egen virksomheds knowhow sikre vi dig konkurrencedygtige priser på markedet. Har du en specifik opgave, står vi klar, til at hjælpe dig med at løse opgaven. Så ring eller skriv til os med din forespørgsel.

Trafik- og vejmarkering:

Hos Alma Service tilbyder vi blandt andet trafik- og vejmarkering indenfor:

 • Bymæssigt bebygget områder, landeveje, motorveje, etc.
 • Lufthavne, landingsbaner og havnearealer
 • Øvrige og private anlagte veje og arealer, etc.


Trafik- og vejmarkeringer udføres med termoplast, herunder også præfabrikerede produkter, samt med maling og tape, der alle har høj synlighed, også i mørkt og vådt føre.

Slitage fra tung trafik, salt, snerydning og lignende, stiller store krav til kvaliteten af vej- og trafikmarkeringer. Derfor udfører vi kun afstribning med materialer af høj kvalitet.

Vi udfører også alle former for trafikmarkering, eksempelvis:

 • Længde- midte- og tværmarkering, både som plane striber og som profilerede striber
 • Symboler fx pile, handicap, fodgænger, anvisninger m.fl.
 • Tal og bogstaver
 • Farvede flader, fx blå cykelfelter
 • Bump, helleanlæg m.m.
 • Vejmarkering i forbindelse med afspærringer, vejarbejde m.m.

 

Sikkerhedsmarkeringer:

Vi tilbyder også sikkerhedsmarkeringer - opstribning, symboler m.m.- af forskellig art, herunder gang- og kørearealer, både indendørs og udendørs, på blandt andet:

 • Byggepladser
 • Industripladser
 • Havnearealer og fabriksarealer
 • Fabriks- og produktionshaller
 • Lager- og ekspeditionsområder
 • Læsse- og lossearealer

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets- og brandmyndighedernes regler og vejledninger. Sikkerhedsmarkeringer udføres med termoplast, stribemaling, epoxymaling eller en speciel type tape.

 

 

Individuelle løsninger:

Vi leverer løsninger indenfor dekorations- og specialmarkering på såvel udendørs- som indendørsarealer, eksempelvis skolegårde, legepladser, gårdmiljø, pladser og byrum.

Med dekorative markeringsløsninger kan vi gøre offentlige såvel som private arealer til en integreret del af den samlede løsning.


Leg og læringsmærkninger:

Vi afmærker ligeledes udendørsarealer til visuelle lege- og læringsformål for eksempelvis skoler, institutioner, idræts- og boligforeninger - herunder opfriskning og re-design af skolegårde og boldbaner efter jeres ønsker.

Mulighederne er mange og som kunde har I mulighed for at få specialfremstillet symboler til lige netop jeres behov.


Byrum

Ønsker I at opfriske et kedeligt byrum, tilbyder vi flere muligheder indenfor dekorationsmarkering, hjælper vi gerne med at gøre ideer og ønsker til virkelighed.


Virksomheder

Dekorationsmarkering kan også anvendes til eksempelvis at byde medarbejdere og gæster velkommen på en kreativ måde, hvor vi sammen finder de rigtige løsninger for jeres areal.

Vi tilbyder markering af vejbaner, P-pladser eller lignende ved hjælp af enten maling, markeringsspray eller færdigformet trafikmarkering af termoplast, der pålægges ved hjælp af gasbrænder.

Du kan frit vælge - vi har det hele indenfor vejmarkering:

 • Maling
 • Markeringsfarve
 • Afstribemaling
 • Færdselssøm
 • Premark
 • Gasbrænder
 • Vejsalt
 • Vinterasfalt